دروغ درلباس حقیقت

 

روزی دروغ به حقیقت گفت : میل داری با هم شنا کنیم ؟ حقیقت ساده لوح پذیرفت

 

و گول او را خورد.آن دو با هم به کنارساحل رفتند.حقیقت لباسش را در آورد . دروغ

 

حیله گر فوراً لباسهای او را پوشید.از آن روز به بعد همیشه حقیقت عریان و زشت

 

است و دروغ درلباس حقیقت زیباوفریبنده

/ 50 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
etee

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

etee

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][بغل][بغل][بغل][نیشخند][نیشخند][نیشخند][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][بغل][بغل][بغل][نیشخند][نیشخند][نیشخند][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل]

etee

[گل][گل][گل][گل][گل] [تایید][تایید][تایید][تایید][تایید] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [بغل][بغل][بغل][بغل][بغل] [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند] [چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل] [تایید][تایید][تایید][تایید][تایید] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [بغل][بغل][بغل][بغل][بغل] [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند] [چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل] [تایید][تایید][تایید][تایید][تایید] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [بغل][بغل][بغل][بغل][بغل] [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند] [چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

etee

[ماچ][خجالت][خجالت][قلب][قلب][چشمک][چشمک][نیشخند][نیشخند][بغل][بغل][گل][گل][گل][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]

وحید

سلام عزیز دل.[لبخند] با 2 آپ جدید در خدمت شما هستم.[گل][گل][گل] ممنون. [خداحافظ][گل][شوخی]

وحید

بازم سلام.[لبخند] می خواستم بگم اگه آپ کردی خبرم کن لطفا همیشه.[چشمک] منم همین کارو میکنم.[لبخند] [گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ]

وحید

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

عبدالعاصی

سلام سلام[گل][گل] یه آپ توپ دارم بدو بدو [گل][گل]